הסכם גירושין

אין כל ספק שהדרך הנכונה, הטובה ובוודאי הכדאית ביותר לבני זוג מסוכסכים להביא את סכסוך גירושין ביניהם לכדי סיום, הינה באמצעות עריכת הסכם גירושין. משכך, אין כל פליאה על כי יותר ויותר זוגות מבינים את היתרונות הגלומים בעריכת הסכם גירושין שלא רק חוסכת לשני הצדדים את העלות הגבוהה הכרוכה בניהול הליכים משפטיים מיותרים אלא גם ובעיקר חוסכת את עוגמת הנפש הכרוכה בניהולם.

אז מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא הסכם הנחתם בין בני זוג מסוכסכים, ואשר במסגרתו הם מסדירים ביניהם את כלל העניינים הכרוכים בגירושיהם, כך שלאחריו לא נותרים עוד עניינים שבמחלוקות ביניהם. לאחר חתימתו של הסכם גירושין, הוא מובא לאישור בפני אחת משתי הערכאות המשפטיות  – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני – אשר מאשרת אותו ונותנת לו תוקף של פסק דין מחייב.

האם אישור הסכם הגירושין בפני הערכאה המשפטית הוא עניין פורמלי בלבד?

ממש לא. חשוב לדעת שאישור הסכם הגירושין בידי הערכאה המשפטית הוא הכרח על מנת ליתן להסכם תוקף של פסק דין מחייב. אישור ההסכם לא נעשה "מרחוק" אלא באמצעות דיון שנקבע לשם כך בפני הערכאה המשפטית המתקיים במעמד שני הצדדים. במסגרת הדיון, יעברו בית המשפט או בית הדין הרבני על עיקרי ההסכם, יוודאו שהוא עולה בקנה אחד עם טובת הקטינים וצורכיהם בהיבט המשמורת וחלוקת זמני השהייה והמזונות וכן יוודאו כי הסכמות הצדדים בעניין חלוקת הרכוש המשותף ברורה לכל אחד מבני הזוג ומוסכמת עליו, ורק לאחר שישתכנעו בכל אלה ובכך , יאשרו את ההסכם ויתנו לו תוקף של פסק דין;

מכאן כבר ניתן להבין שהערכאה המשפטית אינה משמשת כ"חותמת גומי" בעבור בני הזוג המסוכסכים, ובהחלט קיימים מקרים שבהם בית המשפט אינו מאשר הסכמות מסוימות שהוא סבור שהן אינן עולות בקנה אחד עם טובת הקטינים או במקרים שבהם הוא סבור שמי מבני הזוג לא הבין את המשמעויות העולות מאותן הסכמות לגביו.

מהם העניינים המוסדרים בדרך כלל במסגרת הסכם גירושין?

מרביתם המכרעת של הסכמי הגירושין כוללים הסדרה של אותם 4 נושאים עיקריים הכרוכים בגירושיהם של בני זוג: הסדרת גירושי בני הזוג באמצעות סידור הגט ביניהם; הסדרת עניני משמורת הילדים וזמני השהות שלהם אצל כל אחד מן ההורים; הסדרת עניין מזונות הילדים; וחלוקת הרכוש המשותף.

האם ניתן לאשר הסכם "חלקי" שמסדיר רק חלק מהנושאים השנויים במחלוקת?

מבחינה משפטית אין כל מניעה לעשות זאת ובהחלט ניתן להביא לאישור הערכאה המשפטית הסכם חלקי המסדיר רק עניין אחד או יותר מבין הנושאים הדורשים הסדרה, כדוגמת הסכם בעניין משמורת קטינים, הסכם בעניין מזונות קטינים, הסכם לחלוקת רכוש וכו'. מבחינה פרקטית יש לזכור כי בכך אתם מוותרים על אחד מיתרונותיו הבולטים של הסכם גירושין כולל והוא סיום מהיר וחד של כלל הסכסוך שבין בני הזוג. לכך יש להוסיף כי במקרים רבים להסכם הגירושין רבדים שונים כאשר בן הזוג המוותר ברובד אחד, מקבל בתמורה וויתורים מבן הזוג השני ברובד אחר. עריכת הסכם חלקי מן הסתם אינה מאפשרת "מקח וממכר" בין בני הזוג ברבדים השונים, שכן מרגע שאושר הסכם חלקי בנושא מסוים, עלול בן הזוג שוויתר באותו עניין לטובת משנהו שלא לזכות על כך בנקודות במסגרת המו"מ בנוגע ליתר הנושאים שנורתו שנויים במחלוקת.

האם יש נוסח מקובל להסכמי גירושין?

אין כל ספק שאם תחפשו ב"גוגל" תגלו אתרים כאלה ואחרים המפרסמים דוגמאות להסכמי גירושין וחלק מאותם אתרים אף מפרסמים "נוסח מומלץ" כזה או אחר. אנו ממליצים להיזהר מאוד בעניין זה ולזכור שכל סכסוך הוא בעל נסיבות מיוחדות ובעל מאפיינים משלו, ועל כן יש הכרח של ממש לבצע התאמה מדויקת ככל האפשר של הסכם הגירושין לאותן נסיבות, על מנת שההסכם ייתן מענה רחב ככל האפשר לסוגיות שבמחלוקת בין בני הזוג או לסוגיות עתידיות שצפויות לצוץ ואשר בני הזוג או מי מהם מבקש למנוע מראש היווצרות של מחלוקת או קושי. לדוגמא – במצב שבו אחד מבני הזוג צופה שבן הזוג השני לא יקיים את הסדרי שהות כסדרם או אולי יערים קשיים על יציאת אותו בן זוג לחופשה בחו"ל עם הקטינים. הכנסת מנגנונים מיוחדים להסדרת עניינים אלה בהסכם תחסוך לבני הזוג את הצורך לרוץ לאחר מכן לבית המשפט על מנת להסדירם;

התאמת הסכם הגירושין לנסיבותיהם של בני זוג ספציפיים היא מלאכתו של עו"ד מנוסה העוסק בתחום דיני המשפחה, ולכן מומלץ מאוד לפנות לקבלת ייעוץ אצל עו"ד לענייני משפחה על מנת שיחווה את דעתו בעניינים הספציפיים הנוגעים לכם ועל האופן שבו נכון יהיה בעבורכם ליישמם בהסכם הגירושין;

עוד יש לזכור כי להיוועצות בעו"ד לענייני משפחה המומחה בתחום חשיבות מרובה גם בהיבט הרכושי של הסכם הגירושין, שכן הסכם הגירושין עשוי לעסוק בחלוקת הדירה או בנכסי נדל"ן נוספים, בחברות ועוד – עניינים הכרוכים לא פעם בהיבטי מיסוי נרחבים, כך שבהחלט ייתכן שניסיון לחסוך תשלום לעו"ד לקראת כריתת הסכם הגירושין, עלול לעלות לכם מאוד ביוקר בהמשך רק משום שהתעלמתם מאותם שיקולי מיסוי;

למשרדנו ניסיון של כ-20 שנים בתחום דיני המשפחה ואנו נשמח לסייע לכם ברגישות ובמקצועיות להגיע להסכם גירושין טוב המותאם בדיוק מרבי לנסיבות המיוחדות המאפיינות את סכסוך הגירושין שלכם.

האם כדאי שכל אחד מבני הזוג ייוועץ בנפרד עם עו"ד לענייני משפחה מטעמו?

אנו בהחלט ממליצים לעשות כך. אין כל ספק כי לכל אחד מבני הזוג כדאי להיוועץ בנפרד עם עו"ד לענייני משפחה מטעמו, אשר יבחן את הסוגיות השנויות במחלוקת שבין בני הזוג דרך ה"משקפיים" של אותו בן זוג וידאג לאינטרסים שלו. שימו לב – גם במקרים שבהם שני בני הזוג פונים יחד לעו"ד לענייני משפחה אחד שינסח הסכם גירושין בעבור שניהם, אנו עדיין ממליצים מאוד שכל אחד מבני הזוג להיוועץ בנפרד עם עו"ד לענייני משפחה מטעמם ויוודא שההסכם המתגבש אכן שומר על האינטרסים השונים של אותו בן הזוג.

האם אפשר לבטל או לשנות הסכם גירושין לאחר שהוא אושר בידי הערכאה המשפטית?

חשוב לדעת שביטול או שינוי של הסכם גירושין לאחר אישורו בידי הערכאה המשפטית הוא משימה קשה ביותר שאפשרית רק במקרים נדירים המצדיקים זאת. הסיבה לכך הוא תפיסת הערכאות המשפטיות כי האינטרס הציבורי מחייב שבני זוג יוכלו להסתמך על ההסכם שחתמו ולא יהיו תחת החשש שההסכם הוא "זמני" שכן הוא עלול להשתנות חדשות לבקרים;

ביטולו של הסכם גירושין שאושר בידי ערכאה משפטית אפשרי בד"כ במקרים המוגדרים, על-פי דיני החוזים, כפגמים בכריתת ההסכם כדוגמת כפיה, עושק, טעות והטעיה. זהירות – אין מדובר ב"טעות" במובן השכיח של המילה אלא במובן המשפטי שלה. חרטת מי מבני הזוג על הסכמותיו במסגרת הסכם הגירושין אינה נחשבת בשום אופן כ"טעות" המצדיקה את ביטול הסכם הגירושין או שינויו. גם טעות הנובעת מהתרשלות מי מבני הזוג ש"לא בדק" או שטעה בהערכת שווי של נכס מסוים טרם כריתת הסכם הגירושין אינה נחשבת כ"טעות" לצורך ביטול ההסכם.

הדברים שונים יותר בכל הנוגע לשינוי הסכם הגירושין להבדיל מביטולו. כעיקרון, הסכם גירושין ניתן לשינוי אם וכאשר בתקופה כלשהי שלאחר אישור הסכם הגירושין, אירע שינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינויו. שני הנושאים שביחס אליהם ייבחן על-פי רוב קיומו של שינוי נסיבות מהותי כאמור הם נושא משמרות הקטינים וזמני השהות שלהם אצל כל אחד מן ההורים וכן עניין מזונות הקטינים. שני עניינים אלה הוגדרו בפסיקת בתי המשפט כעניינים אשר פסק הדין בהם הוא לעולם אינו סופי ונתון תמיד לבחינה מחודשת בעת שינוי נסיבות מהותי – והכל תוך בחינה של טובת הקטינים. מהו שינוי נסיבות מהותי המצדיק? בין שינויי הנסיבות המהותיים ניתן למנות שינוי במציאות שהיית הקטינים אצל כל אחד מן ההורים (למשל עקב שינוי במקום המגורים), שינוי במסוגלות ההורית, שינוי לרעה או לטובה בהשתכרות של אחד ההורים, שינוי בצורכי הקטינים וכיוצ"ב.

מה עושים כאשר אחד מבני הזוג מפר את הסכם הגירושין?

עקרונית, כאשר צד להסכם מפר אותו, זכאי הצד השני למגוון סעדים על-פי חוק כדוגמת ביטול, אכיפה ו/או פיצוי, אשר כדי לקבל אותם יש צורך להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט. כאשר מדובר בהסכם הגירושין, יש לזכור שמעבר להיותו "הסכם" לכל דבר ועניין, הוא גם קיבל תוקף של פסק דין מן הערכאה המשפטית, וככזה הפרתו מאפשרת פנייה לבית המשפט על-פי פקודת ביזיון בית המשפט (שהרי הצד המפר מבזה את פסק הדין) על מנת לאכוף על הצד המפר באמצעות קנס או מאסר. כמו כן ובכל הנוגע לחיוב כספי שבהסכם הגירושין אשר אינו מקוים על ידי אחד הצדדים (בעיקר תשלום מזונות), ניתן לגבות את החוב במסגרת לשכת ההוצאה לפועל על כל הנובע מכך.

ייעוץ ראשוני עם עו”ד יואל אסף חייגו 03-9711870 או השאירו פרטים:
חייגו עכשיו ייעוץ ראשוני וואטסאפ