גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה
עו”ד יואל אסף 2020 אפריל 01

מהם "גירושין בהסכמה"?

 

בני זוג המתגרשים בהסכמה הם בני זוג אשר בחרו להתגרש זה מזו מבלי לנהל הליך משפטי, ובמקום זאת הגיעו ביניהם להסכם גירושין כולל אשר קיבל בהסכמת הצדדים תוקף של פסק דין. לאחר מכן, בני הזוג מגישים בקשה מוסכמת לבית הדין הרבני למתן פסק דין לגירושין ולסידור הגט ביניהם.

מהם יתרונות ה"גירושין בהסכמה"?

 

אין כל ספק שלגירושין בהסכמה יש אך ורק יתרונות – צדדים המתגרשים בהסכמה חוסכים מעצמם זמן יקר ועלויות גבוהות (לעיתים גבוהות מאוד) הכרוכות בניהול הליכים משפטיים. כמו כן חוסכים הצדדים מעצמם, כמו גם מילדיהם וממשפחתם המורחבת, את עוגמת הנפש הרבה הכרוכה בניהול מאבקים משפטיים שהם לרוב גם מתישים, מייגעים ולא פעם כואבים.

יתירה מכך – המציאות מלמדת שבני זוג שהשכילו להתגרש בהסכמה וללא ניהול הליכים משפטיים, הצליחו לשמור בהמשך, טוב בהרבה מאלו שהתגרשו לאחר ניהול קרבות משפטיים, על מערכת יחסים תקינה גם לאחר הגירושין לטובת ילדיהם הקטינים, ואף להגיע לרמת שיתוף פעולה טובה הרבה בין בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות להם ובין בקיום יחסי "יד רוחצת יד" כאשר בן זוג אחד מסייע לבן הזוג האחר ומגבה אותו במידת הצורך בכל הנוגע לקיום הסדרי השהות, יציאה לחופשות וכיוצ"ב.

כיצד מגיעים ל"גירושין בהסכמה"?

 

בראשית הדברים ברור כי הביטוי "צריך שניים לטנגו" נכון במקרה זה שבעתיים וכי נדרש רצון טוב של שני בני הזוג על מנת להגיע להסכם גירושין ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים קודמים. צריך לזכור ש"הסכם גירושין" אינו קסם הקורה מעצמו ולפיכך ברור כי לעיתים רבות לא די רק ברצונם הטוב של הצדדים בכדי להגיע להסכם, וכי הדבר מחייב ביצוע פשרות הדדיות (לעיתים כספיות ולעיתים אחרות) מתוך ההבנה שלעיתים לעוגמת הנפש הכרוכה במאבקים משפטיים אין מחיר כספי.

מרגע שברור כי שני בני הזוג המתגרשים מעוניינים לשתף ביניהם פעולה בעניין זה, עומדות בפניהם האפשרויות הבאות:

פניה למגשר מוסכם לצורך עריכת הסכם הגירושין – בני הזוג יכולים לפנות לעו"ד מגשר המתמחה בתחום דיני המשפחה על מנת שינחה אותם, יסייע להם להגיע להסכמות בנושאי הליבה של הסכם הגירושין (ענייני משמורת הקטינים והסדרי השהות, מזונות הקטינים, חלוקת הרכוש המשותף) ויערוך בעבורם את הסכם הגירושין תוך התייחסות לכל נושא ונושא בהתאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג.

פניה לשני עורכי-דין שונים – בני הזוג יכולים לפנות לשני עורכי דין שונים (מייצג בעבור האישה ומייצג בעבור הבעל) שיערכו בעבור הצדדים את ההסכם בהתנהלות ישירה ביניהם, תוך שמירה על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג. אפשרות זו היא מטבע הדברים יקרה יותר ואולם לעיתים רבות היא נדרשת במקום שבו בני הזוג חלוקים ביניהם בנושאי הליבה ו/או במקרים שבהם בעניינם של בני הזוג יש סוגיות מורכבות יותר הדורשות התייחסות ופתרון – כגון במקרה שבו לבני הזוג רכוש רב או מורכב (כדוגמת חברות מסחריות, נכסים בחו"ל, קיומו של מוניטין אישי ועסקי וכיוצ"ב).

האם ניתן להגיע להסכם גירושין ללא צורך הסתייעות כל בעורכי-דין?

 

הדבר הוא ללא ספק אפשרי אך מאוד אינו מומלץ. שימו לב שעריכת הסכם גירושין היא ממש לא רק פעולת הניסוח של הסעיפים הרלבנטיים – הגם שאף זו פעולה חשובה ביותר שנכון להותירה לבעלי המקצוע – אלא מצריכה התאמה של מהות ההסכם לבני הזוג הספציפיים, כמו למשל ביצוע חלוקת הרכוש תוך חשיפה מינימלית לתשלום מס או התאמת דמי מזונות הקטינים לדין החדש שחל עם מתן פסק הדין המהפכני של בית המשפט העליון בחודש 7/2019 או הגדרת אופן ביצוע הסדרי השהות של הקטינים אצל כל אחד מן הצדדים בהתאמה למציאות המסוימת של אותם בני זוג ועוד. כדאי לדעת שלא מעט בני זוג שערכו הסכמי גירושין לבדם מצאו עצמם בהמשך מנהלים תביעות הדדיות בהיות אותם הסכמים שערכו לא ברורים וחד משמעיים או לא מתאימים למציאות המסוימת של בני הזוג הספציפיים.

זהירות! לא פעם אנו רואים מקרים שבהם הסכמי גירושין נערכו ונחתמו כאשר רק אחד מן הצדדים השכיל לפנות לקבלת ייעוץ מעו"ד מומחה בתחום הגירושין בעוד שבן הזוג השני בחר מרצונו שלא להיוועץ בעו"ד משלו ולסמוך על יכולותיו העצמיות ועל כושר שיפוטו, ובהמשך התברר כי הסכם הגירושין שנחתם לא שמר די הצורך על האינטרסים של אותו בן הזוג. כפי שיפורט להלן, קשה ביותר לבטל או לשנות הסכם גירושין שנחתם ואושר בבית המשפט ולכן במקרה הזה ברור כי החיסכון, החיפזון ולעיתים היהירות עלולים בהחלט להיות בעוכריו של אותו בן הזוג.

יש לנו הסכם גירושין חתום. מה עכשיו?

 

מיד לאחר חתימת הסכם הגירושין, על בני הזוג להגיש בקשה משותפת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לאישור ההסכם. חשוב לדעת כי אם תאשרו את ההסכם בבית הדין הרבני (במקום בבית המשפט לענייני משפחה) התוצאה תהא שתביעות עתידיות לביטול ההסכם תידונה אף הן רק בבית הדין הרבני, וככלל המלצתנו בעניין זה היא שאם בני הזוג לא ניהלו הליכים משפטיים קודמים בבית הדין הרבני כדאי יהיה לאשר את ההסכם בפני בית המשפט לענייני משפחה.

האם ניתן לשנות הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין?

 

האינטרס הציבורי המובהק מחייב שהסכמים יכובדו במלואם, כך שמי שחתם על הסכם יוכל לכלכל את צעדיו בהסתמך על המוסכם בו, שאחרת אנשים פשוט לא יחתמו על הסכמי גירושין. מסיבה זו, נטייתם המובהקת של בתי המשפט היא להקשות ככל הניתן על שינוי הסכמי גירושין שנחתמו ואושרו כדין, ולאפשר זאת רק במקרים נדירים.

בכל הנוגע לאותו חלק בהסכם העוסק בחלוקת הרכוש המשותף, סביר שלא ניתן יהיה לבטל את שהוסכם אלא אם מבקש השינוי יוכיח עילה חוזית (כדוגמת עושק, כפיה, טעות, הטעיה, חוסר תום לב וכיוצ"ב) המצדיקה את ביטול ההסכם. הוכחת טענות מעין אלו קשה עוד יותר בבתי המשפט לענייני משפחה, שכן ההסכם אושר בפני שופט אשר ברר עם הצדדים טרם אישור הסכם אם הם הבינו את מהות ההסכם שעליו הם חתמו ואת משמעויותיו המשפטיות והאופרטיביות כלפיהם והאם הם עשו כן מרצונם, כך שלמבקש הביטול יהיה מאוד קשה להוכיח את טענות של כפיה ועושק.

שונים הם פני הדברים בכל הנוגע לסוגיית משמורת הקטינים והמזונות הקטינים – ההלכה הפסוקה קובעת כי פסקי הדין בשני עניינים אלה הם אף פעם אינם סופיים, וכי אם יחול בעתיד שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק עריכת שינוי באיזה משני עניינים אלה בהסכם הגירושין, הרי שבית המשפט יורה על ביצוע שינוי מתאים, כדוגמת שינוי המשמורת או הסדרי השהות, וכן ביטול מזונות הקטינים, הפחתתם או הגדלתם במידת הצורך.

יחד עם זאת כדאי לשים לב – הנטל להוכחת קיומו של שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את שינוי הסכם הגירושין בענייני משמורת קטינים ו/או מזונותיהם רובץ לפתחו של מבקש השינוי, ומדובר בנטל כבד.

המסקנה המתבקשת מדברים אלו היא שסוף מעשה במחשבה תחילה, וכי על מנת להימנע ככל הניתן מן הצורך לנהל הליך משפטי ארוך וקשה במטרה להביא לשינוי הסכם הגירושין – הליך שגם כך סיכוייו מבחינה סטטיסטית נמוכים ביותר – כדאי להשקיע מלכתחילה מחשבה מרובה בעריכת הסכם הגירושין ולהיוועץ בעו"ד גירושין בטרם החתימה על הסכם כאמור.

ייעוץ ראשוני עם עו”ד יואל אסף חייגו 03-9711870 או השאירו פרטים:
חייגו עכשיו ייעוץ ראשוני וואטסאפ