מזונות ילדים

מהם מזונות ילדים? מזונות ילדים הינם סכום תמיכה חודשי אותו משלם האב למזונות ילדיו. אין כל חשיבות בעניין זה לשאלה אם האב נשוי לאם ילדיו או אם היה נשוי לה בעבר, ודי בכך שהאב הוא אבי ילדיו.

ממה מורכב סכום המזונות? ברמה העקרונית, סכום המזונות מורכב מארבעה רבדים עיקריים – הרובד הראשון הינו סכום המזונות הבסיסי הכולל את הוצאות הכלכלה, הביגוד, ההנעלה, אחזקת הבית (המכונה גם אחזקת מדור – כלומר חלקם היחסי של הילדים בתשלומי הארנונה, המים, החשמל, גז, הטלפון, וועד הבית וכיוצ"ב), הוצאות הפנאי וכל הוצאה כללית דומה. הרובד השני הינו תשלום המדור כלומר חלקם היחסי של הילדים בדמי השכירות או תשלום המשכנתא החודשי שמשלמת האם על מנת להבטיח מקום מגורים לילדים. בהקשר זה יצוין כי כאשר יש ילד אחד, קבעו בתי המשפט את חלקו היחסי בשיעור של 33% מסך הוצאת האם בגין המדור, חלקם היחסי של שני ילדים הועמד על 40% ואילו חלקם היחסי של שלושה ילדים הועמד על שיעור של 50% מסך ההוצאה בגין המדור. הרובד השלישי הינו שלום בגין הוצאות החינוך של הקטינים, וכאן יחויב האב לשאת במחצית מהוצאות החינוך של הקטינים. הרובד הרביעי הינו תשלום בגין הוצאותיהם הרפואיות החריגות של הקטינים אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הממלכתי ו/או המשלים, וגם כאן יחויב האב לשאת במחצית ההוצאה.

כיצד נקבע גובה המזונות? גובה מזונות הילדים נבחן על פי גובה הכנסות האב, הכנסות האם וכן צורכי הילדים. חשוב לדעת כי חבותו הבלעדית של האב במזונות ילדיו חלה רק ביחס לצרכים הבסיסיים ואילו ביתר הצרכים חובתו הינה "מדין צדקה" כלומר בהתאם ליכולתו הכלכלית, וחלה באותו אופן גם על האם.

האם קיים סכום מזונות מינימלי? ההלכה הפסוקה כיום היא כי סכום מזונות הבסיס (כלומר לא כולל מדור, חינוך ובריאות) המינימלי עומד על כ- 1,300 – 1,250 ₪ לחודש לילד, ולסכום זה יש כאמור להוסיף את חלקו היחסי בגין הוצאות המדור וכן מחצית מהוצאות החינוך. חשוב גם לזכור כי סכום המזונות בעבור יותר מילד אחד אינו בהכרח מכפלה של סכום המזונות לילד אחד במספר הילדים ולעיתים הוא נמוך מכך.

עד מתי חלה חובת תשלום המזונות? על האב לשאת במזונות ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל 18 שנים או עד לסיום הלימודים בבית הספר התיכון, לפי המאוחר מביניהם. במילים אחרות, ילד שמלאו לו 18 שנים כשהוא באמצע כיתה יב' ימשיך לקבל את מזונותיו מאביו עד לסיום הלימודים. ילד שימלאו לו 18 שנים מספר חודשים לאחר סיום כיתה יב' ימשיך לקבל את מזונותיו עד שיגיע לגיל 18 שנים.

איזו ערכאה תכריע בעניין מזונות הילדים? להבדיל מנושא מזונות האישה, עניין מזונות הילדים נמצא אך ורק בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני ההורים הסכימו במפורש כי בית הדין הרבני יכריע גם בעניין זה. במילים אחרות – בכל הנוגע למזונות הילדים לא קיים מירוץ סמכויות בין שתי הערכאות.

איך מגישים תביעת מזונות ולאן?
כיצד מגישים תביעת מזונות? תביעת מזונות נפתחת בהגשת כתב תביעה למזונות לערכאה המשפטית המתאימה, כלומר לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

אז לאן נכון וכדאי להגיש את תביעת המזונות? באשר לסוגיה לאן נכון להגיש את תביעת המזונות הרי שמדובר בשאלה משפטית. לעיתים מתברר כי ניתן בכל מקרה להגיש את התביעה לערכאה אחת בלבד. כך למשל, במקרה של תביעת מזונות ילדים הסמכות נתונה אך ורק אך ורק לבית המשפט, ואילו במקרה של תביעה למזונות אישה כאשר הבעל כבר הקדים אותה, הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך לתביעתו כדין את נושא מזונות האישה, שאז ככל הנראה תהא סמכות בעניין זה רק לבית הדין הרבני. מנגד, ישנם מקרים שבהם לשתי הערכאות עשויה להיות סמכות מקבילה ויש לקבל החלטה מושכלת לאיזו ערכאה נכון יהיה להגיש את תביעת המזונות;

עינינו הרואות - את ההחלטה לאיזו משתי הערכאות כדאי להגיש את תביעת המזונות יש לקבל רק לאחר התייעצות מקיפה ויסודית עם עורך דין גירושין, אשר יבחן את נסיבותיו הכוללות של המקרה המסוים שלכם ויוכל לייעץ לכם בדבר מתוך ראייה אסטרטגית כוללת של האופן בו בכוונתו לנהל את הליך הגירושין בעבורכם.

למידע נוסף אודות המשרד ולקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות הנך מוזמן ליצור עמנו קשר דרך הטופס המופיע בעמוד משמאל
משרד: 03-5172929
   |   נייד: 052-8820763   |   פקס: 03-5173090
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כל המידע הנמסר באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות משום חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי כלשהם. מובהר ומודגש בזאת כי המידע הנמסר באתר זה אינו מתיימר ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי אותו חובה על כל אדם לקבל באופן אישי בטרם נקיטה בפעולה כלשהי המסתמכת על האמור באתר זה.